راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

مدیتیشن چیست؟

مدیتیشن یعنی تمرکز کردن ذهن بر بدن که در آن فرد  به  آهستگی  نگاه خود  را به درون  می برد تا بتواندذهن وجسم آرامی داشته باشد. مدیتیشن می تواند، باعث افزایش تمرکز، آرامش و همچنین کمتر کردن درد و افزایش بهبودسلامتی  فرد شود.

با مدیتیشن فرد به شخصی متفاوت، شخص جدید و یا حتی یک شخص بهتر تبدیل نمی شود. بلکه  آگاه شدن  و درک حس سالماست که می آموزد. فرد سعی نمی کند افکار و احساسات خود را خاموش کنید  وی یاد می گیرید بدون قضاوت به آنها نگاه کنید و در آخر، ممکن است شروع به درک بهتر آن ها  کند.
مدیتیشن نوعی مهارت است که یادگیری آن آسان است.

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!