راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

DISC چیست؟

DISC نظریه DISC ، که توسط دکتر ویلیام مالتون مارستون درسال ۱۹۲۸ دانشگاه هاروارد تحقیق...

DISC

نظریه DISC ، که توسط دکتر ویلیام مالتون مارستون درسال ۱۹۲۸ دانشگاه هاروارد تحقیق وارائه شده است ، روشی است برای شناسایی اقدامات پیش بینی شده و خصوصیات شخصیتی در رفتار انسان.

مارستون این خصوصیات شخصیتی قابل پیش بینی را به چهار نوع شخصیت  DISC محدود کرد.

تئوری شخصیت شناسی دیسک بر ۴ تیپ تسلط(Dominance) ، نفوذ (Influence)، وظیفه شناسی(Conscientiousness) و ثبات (Steadiness) استوار است.

برتری طلبی یا تسلط (Dominance):

اگر در تست، تیپ D بالاتر بود یعنی فردی مسلط و کنترل گر هستید. بیشتر اوقات سعی دارید همه چیز را در کنترل خود قرار دهید و نتایج کار برایتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این افراد نسبت به دیگران اعتماد به نفس بیشتری دارند.

خصوصیات ویژه:

 • کلی نگر هستند
 • کلامی صریح و رک و قاطع دارند
 • به چالش علاقه دارند و اهل رقابت هستند
 • اصل مطلب برایشان مهم تر است
 • افرادی قوی و نافذ هستند

خصوصیات عمومی:

خود محور و رک، پر  دل وجرات، قوی و نافذ،خطرپذیر، ریسک پذیر، ماجراجو، با اعتماد به نفس بالا، اهل رقابت ،فکر کردن سریع، جاه طلب، منطقی، قاطع، مسئولیت پذیر و پاسخگو، با اراده، پیشگام وجلو دار، مستقل و استقلال طلب.

تاثیر گذاری و نفود (Influence):

افرادی بسیار تاثیرگذار و اجتماعی هستند. آنها از تاثیرگذاشتن بر افراد و محیط لذت می برند و جزئی جدانشدنی از زندگی شخصی و کاریشان است. اغلب اگر در محیطی قرار بگیرند، شروع کننده بحث و خوش مشرب هستند.

خصوصیات ویژه:

 • مثبت و خوش بین هستند.
 • افرادی شاد و سرزنده هستند.
 • بسیار تاثیر گذار هستند.
 • مشارکت می کنند و افرادی اجتماعی هستند.
 • انرژی بالایی دارند و دوست داشتنی هستند.
 • حذف شدن آنها را بهم می ریزد.

خصوصیات عمومی: معاشرتی، قانع کننده، با حسن نیت،تاثیر گذار،دوست داشتنی، اجتماعی، بخشنده، باوقار، شفاهی، مستقل، اهل صحبت، شاد و سرزنده

ثبات (Steadiness):

اگر تیپ S فعال تری دارید به این معناست که فردی قابل اعتماد و مطمئن هستید. این افراد از نفوذ خود برای متقاعد کردن دیگران استفاده می کند. همچنین از خدمت گذاری نیز لذت می برند.

خصوصیات ویژه:

 • شخصیتی آرام دارند.
 • بسیار صبور هستند.
 • حمایت گر هستند.
 • استرس و اضطراب آنها را تحت فشار می گذارد.
 • بسیار متواضع هستند.
 • افرادی احساسی و خوش برخورد هستند.

خصوصیات عمومی:

صبور، وفادار، آرام، قابل پیش بینی، خشنود، راحت، تودار، سنجیده، خوش برخورد، خونگرم، بی کشش مقاوم در برابر تغییرات، سیستمی

وظیفه شناسی (Conscientiousness):

طبق تحقیقات مارستون، شخصیت های وظیفه شناسی مطیع بوده و تمایل دارند کارها بر اساس قانون و استانداردهای تعیین شده انجام دهند. افرادی که تیپ C بالایی دارند، ترجیح می دهند در هر کاری متخصص باشند و برایشان یک امتیاز محسوب می شود.

خصوصیات ویژه:

 • تحلیلگر قهاری هستند.
 • افرادی منطقی و دقیق هستند.
 • جزئی نگرند و بسیار منظم، از اشتباه می ترسند.
 • استقلال مالی و روانی (حساب گری) امری مهم در زندگی آنهاست.

خصوصیات عمومی:

حساس، جاافتاده، محافظه کار، محاسبه گر، سنتی، تمیز، سیستمی ،قابل اعتماد، کمال گرا، دقیق، حقیقت جو، نظام مند واداب دان دارای استانداردهای بالا، تحلیل گر

گردآوری: موسسه راه طلایی

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!