راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

رهایی از تله های زندگی (طرحواره درمانی)

در این دوره فرا میگیریم :

  • آشنایی با تله های زندگی
  • معرفی طرحواره های ناسازگار اولیه
  • علل بوجود آمدن و تداوم طرحواره های زندگی
  • چگونگی رهایی از تله های زندگی
  • تله های زندگی از کجا و چگونه در زندگی ما پدید می آیند؟
  • ۱۸ طرحواره (تله زندگی) چگونه الگوهای تکراری در زندگی ما ایجاد می کنند؟
  •  چگونه میتوانند زندگی ما را برای همیشه قابل پیش بینی کنند؟
  • از کجا بفهمیم که یکی یا چندتا از ۱۸ طرحواره  (تله زندگی) در وجود ما فعال شده است
  • طرحواره ها (تله زندگی) چطور  باورهای ما و احساسات ما را برای همیشه تغییر دهند؟
  •   طرحواره ها (تله زندگی) در روابط چهارگانه ما یعنی رابطه با خود، رابطه با دیگران، رابطه با خدا و  رابطه با جهان چگونه تاثیر می گذارند؟

 

این دوره نیاز چه کسانی را برطرف میسازد؟

آموزش طرحواره درمانی نوعی از روش های مقابله ای محسوب می شوند که مشکلات افراد را به صورت ریشه ی برطرف می نماید و درک این طرحواره های درمانی بدان معناست که فرد نه تنها الگوهای وجود خود را به خوبی درک می کند بلکه وی می تواند درک و فهم خود را برای تمامی امور و مسائل گسترش دهد.

چنانچه بخواهیم تعریفی از طرحواره درمانی ذکر کنیم به این صورت است که یک ساختار عمیق عاطفی، شناختی و انگیزشی است و همه انسان ها به نوعی دارای آن هستند و تفاوت آن به شدت آن آسیب باز می گردد.

 

ارائه دهنده آکادمی راه طلایی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!