راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

تست کودک درون سالم یا بیمار

آزمون روان‌سنجی پیش روی شما هست برای آشنایی بیشتر با کودک درونتان تهیه شده است. برای این‌که بتوایند آن را حس کنید و از این به بعد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که هر چند وقت یک بار بشود به او سری بزنید، احوالش را بپرسید و از سلامتی‌ اش مطمئن شوید!

Results

اگر نمره شما در این آزمون بین ۰ تا ۱۴ باشد: به شما تبریک می گوییم چراکه کودک درون شما سالم است

اگر نمره شما در این آزمون بین ۱۵ تا ۲۸ باشد: کودک درون شما بیمار و آزرده است و باید برای بهبود وضعیت زندگی‌تان در کنار کسب اطلاعاتی بیشتر درباره کودک درون، به توصیه‌هایی که در وب سایت مطرح گردیده عمل کنید

اگر نمره شما در این آزمون بین ۰ تا ۱۴ باشد: به شما تبریک می گوییم چراکه کودک درون شما سالم است

اگر نمره شما در این آزمون بین ۱۵ تا ۲۸ باشد: کودک درون شما بیمار و آزرده است و باید برای بهبود وضعیت زندگی‌تان در کنار کسب اطلاعاتی بیشتر درباره کودک درون، به توصیه‌هایی که در وب سایت مطرح گردیده عمل کنید

#۱. زمانی که در پی انجام کاری جدید بر می آیم، حس ترس و نگرانی می کنم.

#۲. به ندرت در مورد جملات پیچیده که درکشان برایم آسان نیست از افراد دیگر سؤال می کنم.

#۳. در اعماق وجودم حس می کنم که ایرادات بسیاری دارم.

#۴. برای آغاز هر کاری با سختی های زیادی روبرو می شوم.

#۵. معمولاً برای خاتمه بخشیدن به کارهایم مشکل دارم.

#۶. پیوسته خودم را به دلیل بی عرضگی سرزنش می کنم.

#۷. کمال گرا هستم و رسیدن به هیچ موفقیتی من را راضی نمی کند.

#۸. هیچگاه قدرت سنجش درستی ندارم و نمی توانم راه درست را انتخاب کنم.

#۹. دقیقاً نمی دانم از زندگی چه می خواهم.

#۱۰. پیوسته به من القاء شده است که باید به برترین ها دست یابم ولی نمی توانم.

#۱۱. حس می کنم زندگی ام توخالی است و بیش تر وقت ها حس بیماری افسردگی می کنم.

#۱۲. در واقع نمی دانم که چه شخصی هستم و معیارهای ارزشی من در زندگی ام چیست؟

#۱۳. به گونه ای بی نظم غذا می خورم و چه بسا زمان مشخصی برای غذا خوردن تعیین نکرده ام.

#۱۴. به ندرت می دانم در حالت های گوناگون چه احساسی دارم.

#۱۵. هنگامی که عصبانی می شوم حس شرمندگی و خجالت می کنم.

#۱۶. از بد اخلاقی افراد دیگر می ترسم و برای جلوگیری از بد اخلاقی افراد دیگر هر کاری می کنم.

#۱۷. موقع گریه کردن شرمسارم و خودم را از سایرین پنهان می کنم.

#۱۸. از اینکه بگویم از چیزی یا انجام کاری ترس دارم حس شرمندگی می کنم.

#۱۹. تقریبا هیچوقت احساسات نا مطلوبم را بروز نمی دهم.

#۲۰. خواب مرتب و منظمی ندارم.

#۲۱. به اطرافیان و به خودم بی اعتمادم.

#۲۲. گوشه گیر هستم و از مردم علی الخصوص اشخاص بالا دستی ام گریزانم.

#۲۳. هر کاری را که گمان می کنم سایرین از من انتظار دارند، انجام می دهم.

#۲۴. شدیداً با سایرین رقابت می کنم ولی مدام بازنده هستم.

#۲۵. مستقیم به شخصی پاسخ رد نمی دهم و غیر مستقیم از انجام آن چه وی از من می خواهد سرباز می زنم.

#۲۶. هیچوقت حس صمیمیت با والدینم نداشته ام.

#۲۷. خودم یا سایرین را در صورت ارتکاب خطا، مسخره می کنم.

#۲۸. به هر قیمتی که شده از دعوا و درگیری با سایرین جلوگیری می کنم.

finish
error: Content is protected !!