راه طلایی

روانشناسی و مهارتهای زندگی

تست کودک درون سالم یا بیمار

آزمون روان‌سنجی پیش روی شما هست برای آشنایی بیشتر با کودک درونتان تهیه شده است. برای این‌که بتوایند آن را حس کنید و از این به بعد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که هر چند وقت یک بار بشود به او سری بزنید، احوالش را بپرسید و از سلامتی‌ اش مطمئن شوید!

#۱ زمانی که در پی انجام کاری جدید بر می آیم، حس ترس و نگرانی می کنم.

#۲ به ندرت در مورد جملات پیچیده که درکشان برایم آسان نیست از افراد دیگر سؤال می کنم.

#۳ در اعماق وجودم حس می کنم که ایرادات بسیاری دارم.

#۴ برای آغاز هر کاری با سختی های زیادی روبرو می شوم.

#۵ معمولاً برای خاتمه بخشیدن به کارهایم مشکل دارم.

#۶ پیوسته خودم را به دلیل بی عرضگی سرزنش می کنم.

#۷ کمال گرا هستم و رسیدن به هیچ موفقیتی من را راضی نمی کند.

#۸ هیچگاه قدرت سنجش درستی ندارم و نمی توانم راه درست را انتخاب کنم.

#۹ دقیقاً نمی دانم از زندگی چه می خواهم.

#۱۰ پیوسته به من القاء شده است که باید به برترین ها دست یابم ولی نمی توانم.

#۱۱ حس می کنم زندگی ام توخالی است و بیش تر وقت ها حس بیماری افسردگی می کنم.

#۱۲ در واقع نمی دانم که چه شخصی هستم و معیارهای ارزشی من در زندگی ام چیست؟

#۱۳ به گونه ای بی نظم غذا می خورم و چه بسا زمان مشخصی برای غذا خوردن تعیین نکرده ام.

#۱۴ به ندرت می دانم در حالت های گوناگون چه احساسی دارم.

#۱۵ هنگامی که عصبانی می شوم حس شرمندگی و خجالت می کنم.

#۱۶ از بد اخلاقی افراد دیگر می ترسم و برای جلوگیری از بد اخلاقی افراد دیگر هر کاری می کنم.

#۱۷ موقع گریه کردن شرمسارم و خودم را از سایرین پنهان می کنم.

#۱۸ از اینکه بگویم از چیزی یا انجام کاری ترس دارم حس شرمندگی می کنم.

#۱۹ تقریبا هیچوقت احساسات نا مطلوبم را بروز نمی دهم.

#۲۰ خواب مرتب و منظمی ندارم.

#۲۱ به اطرافیان و به خودم بی اعتمادم.

#۲۲ گوشه گیر هستم و از مردم علی الخصوص اشخاص بالا دستی ام گریزانم.

#۲۳ هر کاری را که گمان می کنم سایرین از من انتظار دارند، انجام می دهم.

#۲۴ شدیداً با سایرین رقابت می کنم ولی مدام بازنده هستم.

#۲۵ مستقیم به شخصی پاسخ رد نمی دهم و غیر مستقیم از انجام آن چه وی از من می خواهد سرباز می زنم.

#۲۶ هیچوقت حس صمیمیت با والدینم نداشته ام.

#۲۷ خودم یا سایرین را در صورت ارتکاب خطا، مسخره می کنم.

#۲۸ به هر قیمتی که شده از دعوا و درگیری با سایرین جلوگیری می کنم.

نتیجه آزمون

نتیجه آزمون:

اگر نمره شما در این آزمون بین ۰ تا ۱۴ باشد: به شما تبریک می گوییم چراکه کودک درون شما سالم است

اگر نمره شما در این آزمون بین ۱۵ تا ۲۸ باشد: کودک درون شما بیمار و آزرده است و باید برای بهبود وضعیت زندگی‌تان در کنار کسب اطلاعاتی بیشتر درباره کودک درون، به توصیه‌هایی که در وب سایت مطرح گردیده عمل کنید

اگر نمره شما در این آزمون بین ۰ تا ۱۴ باشد: به شما تبریک می گوییم چراکه کودک درون شما سالم است

اگر نمره شما در این آزمون بین ۱۵ تا ۲۸ باشد: کودک درون شما بیمار و آزرده است و باید برای بهبود وضعیت زندگی‌تان در کنار کسب اطلاعاتی بیشتر درباره کودک درون، به توصیه‌هایی که در وب سایت مطرح گردیده عمل کنید

error: Content is protected !!