راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

چاکرا درمانی

چاکرا درمانی چیست؟

همانطور که در مقاله چاکرا چیست بیان نموده ایم بدن ما از چند کالبد انرژی تشکیل شده و مراکز  انتقال وتبادل انرژی را چاکرا می نامند خیلی از مشکلات و بیماری های ما مربوط به گرفتگی های این مراکز مربوط میشود وما برای سلامت زندگی کردن و رسیدن به خیلی از اهداف وآگاهی ها نیاز به شناخت و پاکسازی این مراکز داریم.
پاکسازی چاکراها سفری به سوی درون وخویشتن متعالی، سفری است به سمت روح وبه سوی خدا،راهی است برای شگفتن تمام توانایی هایی که ما به عنوان انسان داریم.

بیماریی های مرتبط با چاکراها

افسردگی وبیحالی، اعتیاد (به هر چیزی)، رماتیسم ورعشه، کم خونی، شک و دودلی، بی ثباتی جنسی، شهوت پرستی، فقدان عزت نفس، سرد مزاجی وفلج عاطفی، زور گویی وکنترل کردن همه چیز، عصبانیت، خشم، ترس، احساس گناه، عدم اعتماد به نفس،خود کم بینی یا برعکس، کم رویی وخجالت کشیدن دیابت،فشارخون، مشکلات گوارشی،ناراحتی، معده وپانکراس، ، بیماری قلبی دردهای عصبی، سرطان، زخم ها، کلسترول،بیماریهای کبدی، بیماریهای ریه، سینوس ها، گلودردها،ناراحتی های چشمی،پوستی و…

تقریبا اکثر بیماریها به چاکراها مربوط میشود.

پس ما میتوانیم در کنار پزشکی کمک کنیم به بهبود بیماریهای خودمون ویکی از این راهها شناخت و پاکسازی چاکراه است.

گردآورننده:موسسه راه طلایی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!