راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

یوگا

قویترین انرژی موجود در جهان فیزیکی است که برای بیدار شدن و مدیریت  آن تمرین های زیاد و  اعمال معنوی...

یوگا یوگا فعالیتی است که انعطاف پذیری ما را افزایش داده و ماهیچه های ما را تقویت می کند، تمرکز...

مدیتیشن یعنی تمرکز کردن ذهن بر بدن که در آن فرد  به  آهستگی  نگاه خود  را به درون  می برد...

چاکرا چیست؟ چاکراها یا  مراکز هفتگانه انرژی  درراستای  ستون فقرات در کالبد اثیری قرار دارند و در واقع رابط بین...

error: Content is protected !!