راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

طب های مکمل

طب سوزنی (Acupuncture) یا سوزن درمانی طب سوزنی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های طب سنتی چین است، که قرن هاست برای...

طب آیورودا یک روش درمانی قدیمی که خواستگاه آن کشور هندی است، فلسفه آیورودا (شناخت علم زندگی و داشتن عمر...

  طب سنتی درگروه طب مادر  یا طب ریشه قرار می‌گیرد. طبق تعریف سازمان جهانی طب سنتی مجموعه‌ای است از...

error: Content is protected !!