راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

ضمیرپنهان ما

آیا تابه حال، در مورد تقسیم بندی های ذهن به Conscious (ضمیر خودآگاه)و Unconscious (ضمیر ناخودآگاه)را شنیده اید ؟
                                                            

                                                        آیا درباره آنها اطلاعات ودانشی دارید ؟
                                                                             آیا تفاوت و تمایز آنها را میدانید ؟

 آگاهی در رابطه با ساختار ذهن، یکی از دانشهای بنیادی است که بایدهر فرد آنرا بیاموزد مادرآکادمی راه طلایی این مقاله گردآوری کردیم ودر آن  این دو بخش از ذهن را معرفی خواهیم کرد. شما باید بدانید که باورها،اندیشه ها،افکار،احساسات و یا عادت ها در کدام بخش از ذهن قرار دارد و چگونه میتوان آنها را تغییر داد. همچنین باید بدانید که مفهوم این دو بخش چیست و به چه صورت عمل میکنند.

ضمیر خودآگاه بخشی از ذهن ماست که به آن آگاه هستیم.  همان بخشی است که منطق ومحاسبات را انجام   میدهد ، مثلا وقتی از شما بپرسم حاصل ضرب ۶ در ۵ چند میشود(محاسبات ریاضی و منطقی ) به سرعت پاسخ را برای شما فراهم خواهد کرد. این بخش کنترل همه اعمالی را که آگاهانه انجام میدهید برعهده دارد.

ضمیر خودآگاه بعنوان محافظ ذهن ما عمل می کند. اگر کسی سعی کند که ما را با باور جدیدی آشنا کند که با باورهای قبلی ما متضاد باشد،این بخش از ذهن ما  با آن مخالفت خواهد کرد. مثال دیگه اینکه اگر کسی سعی کند ازما انتقاد کندباز این بخش،آنرا فیلتر خواهد کرد و در برابر آن جبهه خواهد گرفت.

ما با ضمیر خودآگاه مان فکرهایی که در روز با آن مواجه هستیم را پردازش میکنیم اما برنامه ریزی این افکار در ضمیر ناخودآگاه ما  انجام می شود.ما با ضمیرخودآگاه خودمان به اتفاقات زندگی بیرونی عکس العمل نشان میدهیم اما برنامه ریزی آنها نیز از ضمیرناخودآگاه ما سر چشمه گرفته است.البته ما با تمرین میتوانیم افکار ضمیرآگاه مان را در جهت رویاها و اهداف خود هرایت کنیم.

ضمیر آگاه محدود است و حافظه ی کوتاه مدت حدود ۲۰ثانیه دارد ولی ضمیرناخودآگاه ظرفیت نامحدودی دارد و دارای حافظه ی بلند مدت است.

ضمیرخودآگاه هر بار سه رویداد را اداره میکند و  ضمیر ناخودآگاه هر بار هزاران رویداد را.

توانایی پردازش اطلاعات توسط ضمیر ناخودآگاه صدها برابر ضمیرخود آگاه است.

ناخودآگاه بخشی است که تمام فرآیند هایی را بر عهده میگیرد که خارج از آگاهی ما رخ میدهد.

ذهن ناخودآگاه مکانی است که همه چیز در آن ذخیره می شود؛ همه آن چیزی که در گذشته بوده و اکنون در ذهن خودآگاهتان وجود ندارد.

ضمیر ناخودآگاه یا ضمیر ناهشیار همه  تجربیات گذشته، اعتقادات، خاطرات، مهارت‌های شما و همه شرایطی که در آن قرار گرفته اید و همچنین همه تصاویری که تاکنون دیده اید را در خود ذخیره می کند.

ذهن ناخودآگاه هر فرد از سن چهار ماهگی جنینی و همزمان با ایجاد حس شنوایی ایجاد می شود و تا پایان زندگی همراه ما خواهد بود.

این حس تا حدود زیادی در شکل گیری احساسات ما نقش ایفا می کند.

تا پیش از سن سه سالگی تنها ضمیر ناخودآگاه در ما شکل می گیرد و تقویت می شود.

و پس از آن ضمیر خودآگاه شروع به تقویت شدن می کند. به همین دلیل تربیت فرزندان در سه سال ابتدایی زندگی پر اهمیت است.

عملکرد ذهن ناخودآگاه

 ذهن ناخودآگاه به این صورت عمل می کند، که اطلاعات دریافت شده از راه حواس پنج گانه انسان (شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه و بینایی) وارد ضمیر ناخودآگاه می‌شوند و در تصمیم گیری و انتخاب ها وعکس العمل های ما نقش مهم و به سزایی را ایفا می کنند.

حجم این اطلاعات آنقدر زیاد است که ضمیر خودآگاه ما توانایی پردازش و درک تمام آنها را ندارد ولی ضمیر ناخودآگاه با دقت این اطلاعات را زیر نظر دارد.

ضمیر ناخودآگاه توانایی تشخیص واقعی بودن رویدادها یا رویاها را ندارد و تمامی اطلاعات را جدی فرض می کند.

برای مثال باور به دلگیر بودن غروب جمعه، حس غربت را در ضمیر ناخودآگاه ما ایجاد می کند. بدون اینکه دلیل واقعی برای آن وجود داشته باشد.

رسیدن به موفقیت با بهبود تصمیم های ضمیر ناخودآگاه امکان پذیر است.

بهترین حالت این است که ذهن خودآگاه و ناخودآگاه همراه هم به‌عنوان پدیده‌ای واحد کار کنند و هر دو در یک مسیر پیش بروند و حرکت کنند.

 

 1. قدمت : از دیدگاه تاریخی، ضمیر ناخودآگاه قدمت بیشتری دارد و در گذر تاریخ، ضمیر خودآگاه دیر تر شکل گرفته است.

 2. اندازه : ۹۲ درصد از فضای مغز متعلق به ضمیر ناخودآگاه است و فقط ۸ درصد از آن به خودآگاه اختصاص دارد.

 3. بینایی و دیدن : ضمیر ناخودآگاه از نظر بینایی، عملا کور است. چیزی که از آن به نام بینایی نام میبریم، بیشتر متعلق به خودآگاه است. البته ناخودآگاه در نگاه کلی و یا در Peripheral Vision و گوشه نگاه، نقش دارد و حتی با تمرینهایی، میتوان این وضعیت را تغییر داد.

 4. نحوه ارتباط : خودآگاه با کلمات ارتباط برقرار میکند. ناخودآگاه از تصاویر، نمادها و احساسات برای ارتباط بهره میبرد.

 5. نحوه پردازش : خودآگاه منطق محور است اما ناخودآگاه بی منطق است و در حقیقت منطق خاص خود را دارد.

 6. بلوغ : خودآگاه مانند یک پیر خردمند و بالغ است اما ناخودآگاه دقیقا مانند یک کودک است.

 7. درک از زمان : ناخودآگاه فقط زمان حال را متوجه میشود اما خودآگاه گذشته، حال، آینده را مد نظر دارد.

 8. اراده : عملکرد های ناخودآگاه غیر ارادی است اما عملکرد خودآگاه ارادی است.

 9. تعداد عملکردهای همزمان در هر لحظه : خودآگاه در هر لحظه فقط یک کار را میتواند انجام دهد. اما ناخودآگاه تریلیونها محاسبه و عملکرد را بصورت همزمان کنترل میکند.(سیستم URS قدرت نامحدود برای استفاده از توان ناخودآگاه در تند خوانی و حفظ متون و کتابها با سرعت بیش از ۲۵ هزار کلمه بر دقیقه !)

 10. حافظه : حافظه خودآگاه محدود و کوتاه مدت است. از طرف دیگر ناخودآگاه هرچیزی را به ذهن میسپارد و ظرفیت آن عملا بینهایت است.(مقالات اختصاصی مرتبط توصیه شده : به خاطر سپاری هر حجمی از هر نوع اطلاعات به سبک قدرت نامحدود !  و یا مقاله اختصاصی  حفظ لغات زبانهای خارجی به سبک قدرت نامحدود! )

 11. کنترل : ناخودآگاه روی تمام بدن و رفتار تاثیر دارد. خودآگاه مانند استاد و یا پدر خردمند ناخودآگاه میماند.

با شناخت و یادگیری دقیق این تفاوتها قادر خواهید بود وجود خود را بهتر شناخته و زندگی خود را بسیار بهتر کنید. همانطور که میبینید، ناخودآگاه قدرت قابل توجهی دارد پس برنامه ریزی آن با برنامه های ذهنی مطلوب، میتواند نقش بسیار بزرگتری را در موفقیت شما داشته باشد. با این وجود، استفاده همزمان از قوای خودآگاه و ناخودآگاه، راهی بهتر برای رشد با سرعت بسیار بالاست.(مقاله اختصاصی چگونه با استفاده از خود هیپنوتیزم، ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید ؟)

 

error: Content is protected !!